Bestuur

V.l.n.r. Ed Dumrese, Gerhard Zielhuis, Ien van Doormalen, Jaap Huibers en Bert van Engelen.

Bestuursleden (onbezoldigd):
– Mevrouw Ien van Doormalen (voorzitter)
– De heer Gerhard Zielhuis (penningmeester)
– De heer Jaap Huibers (secretaris)
– De heer Ed Dumrese
– De heer Bert van Engelen