Bestuur

(Toenmalig) bestuur bij oprichting in 2018 v.l.n.r. Ed Dumrese, Gerhard Zielhuis, Ien van Doormalen, Jaap Huibers en Bert van Engelen.

Bestuursleden (onbezoldigd):
– Mevrouw Sandra Labree (voorzitter)
– De heer Gerhard Zielhuis (penningmeester)
– De heer Jaap Huibers (secretaris)
– De heer Pieter Roza
– De heer Bert van Engelen