Bestuur

Bestuursleden v.l.n.r. (onbezoldigd):
– Mevrouw Sandra Labree (voorzitter)
– De heer Bert van Engelen
– De heer Geert van Rumund
– De heer Wim van Lemmen (penningmeester)
– Mevrouw Gretha Jansen
– De heer Gerhard Zielhuis (secretaris)