18 apr

Een nieuwe toilet voor algemeen gebruik

Een nieuwe toilet voor algemeen gebruik

Voor bezoekers van Woonwerkplaats De Kleine Wereld, zoals bestuursleden, de tuinvrijwilliger, genodigden voor de open dagen en anderen was tot voor kort geen toiletvoorziening. Met financiële steun van het VSB fonds en het Oranjefonds wordt momenteel in de centrale hal een toilet aangelegd, die tevens toegankelijk is voor minder validen. Willem Leeflang, voormalig bouwbegeleider en wegwijsbewoner was bereid om deze klus samen met Gerhard Zielhuis uit te voeren. Eind maart zal de toilet gereed zijn. Daarna wordt het ook mogelijk de gemeenschappelijke ruimte te benutten voor bijeenkomsten met bijvoorbeeld andere wijkbewoners.

17 apr

Nieuw bestuur

Vanaf 1 januari 2023 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Bestuursleden v.l.n.r. (onbezoldigd):
– Mevrouw Sandra Labree (voorzitter)
– De heer Bert van Engelen
– De heer Geert van Rumund
– De heer Wim van Lemmen (penningmeester)
– Mevrouw Gretha Jansen
– De heer Gerhard Zielhuis (secretaris)

 

In de vorige nieuwsbrief is al verteld dat er een wisseling van bestuursleden heeft plaatsgevonden.

Pieter Roza en Jaap Huibers zijn vetrokken. Maar Wim van Lemmen, Geert van Rumund en Gretha Jansen zijn gestart als nieuwe bestuursleden.

Zij stellen zich graag voor:

 

Geert van Rumund

In 2005 werd ik, na o.a. 7,5 jaar wethouderschap in Nijmegen, burgemeester in de fantastische stad Wageningen.  Een schaal die ik kende van mijn geboorteplaats Zevenaar. Je hoeft er niet anoniem te zijn. En toch ook een studentenstad. Studenten die, zoals in Nijmegen, zoveel energie en betrokkenheid in een stad kunnen brengen.

In 2021 ben ik met pensioen gegaan. Het was een voorrecht om burgemeester te zijn geweest van die prachtige, sociale en betrokken stad. Over de stad en het ambt kan ik heel veel vertellen, maar het zegt denk ik genoeg als ik vertel dat mijn vrouw Corrie en ik geen enkele twijfel hadden waar we na mijn pensionering wilden wonen: in Wageningen.

Waar we nog steeds, maar dan wel op een wat lager pitje, van allerhande activiteiten ondernemen en betrokken zijn bij tal van initiatieven. En vanuit die betrokkenheid met de stad, de mooie mensen die er wonen en de prachtige initiatieven die er zijn heb ik ‘ja’ gezegd op de vraag of ik bestuurslid wilde worden van De Kleine Wereld. En wat vrienden en vriendschappen betreft: Wageningen is de vriendelijkste stad die ik ken.

 

Wim van Lemmen

Sinds begin van dit jaar voer ik als penningmeester de administratie voor De Kleine Wereld. Op het moment 59 jaar jong ben ik opgegroeid in Barneveld en voor studie naar Wageningen gekomen. Tijdens de studie heb ik Joke leren kennen waarmee ik ondertussen 33 jaar getrouwd ben. Wij zijn de trotse ouders van twee zonen die ondertussen het huis alweer uit zijn. In mijn vrije tijd pak ik graag de racefiets om in de mooie omgeving van Wageningen een rondje te maken.

Door de week ben ik werkzaam bij een softwarebedrijf dat maakbedrijven helpt de administratieve processen te verbeteren en te automatiseren. Mooi en interessant werk maar een heel andere wereld dan waar de Stichting De Kleine Wereld zich mee bezig houdt. Om ook eens op meer maatschappelijk vlak actief te zijn en daarin samen te werken met een aantal bevlogen mensen is de reden dat ik ‘ja’ heb gezegd op het verzoek om penningmeester van de stichting te worden.

 

Gretha Jansen

Ik woon ruim 21 jaar in Wageningen. De eerste 15 jaar heb ik dat gecombineerd met mijn baan in het westen van het land. Dat was vaak in de file staan maar ik omdat ik vond dat ik het beste van twee werelden had, nl. de dynamiek van het westen en de relaxte sfeer van Wageningen, heb ik dat er graag voor over gehad.

Ik heb ruim 30 jaar in de Volkshuisvesting gewerkt. Een sector die bij mij pastte. Aan de ene kant het zorgen dat er voldoende goede sociale huurwoningen waren in leefbare wijken en aan de andere kant de zakelijke kant om voldoende geld binnen te halen om de woningen goed te kunnen onderhouden.

Vanuit deze ervaring is het ook leuk om bestuurlijk betrokken te zijn bij De Kleine Wereld. Natuurlijk is het belangrijk dat de woningen goed zijn, maar ook het faciliteren van de bewoners om met elkaar een gemeenschap te kunnen zijn is van belang.

Immers iedere bewoners heeft zijn eigen verhaal en achtergrond. Niet altijd het makkelijkste verleden. Hoe mooi is het dan dat De Kleine Wereld een veilige plek biedt waar een nieuwe toekomst perspectief biedt.

Naast De Kleine Wereld mag ik ook mijn bestuurlijke steentje bijdragen aan de bibliotheek van Wageningen en Het Droomhuis.

Kortom 6 jaar geleden gestopt met betaald werk maar mijn vrijwilligerswerk houdt mij scherp en actief.

 

19 nov

Schoonmaakmiddag

Op 19 november hebben bewoners en bestuur een schoonmaakmiddag gehad.
Met vereende krachten is de vloer van de gemeenschappelijke hal, opgeruimd, grondig gereinigd en gepolijst. Tevens zijn alle boeiboorden aan de buitengevels schoongemaakt (zie de foto’s). Na afloop werd de schoonmaak gevierd met een hapje en een drankje.

Het is fijn om zo samen aan de kwaliteit van de leefomgeving te werken. Dank voor ieders inzet. Volgende keer in een wat warmer seizoen met een kleine BBQ ter afsluiting.

02 nov

Egelhuis in gemeenschappelijke tuin

De gemeenschappelijke tuin blijkt een prettige plek voor de bewoners om te vertoeven, elkaar te ontmoeten en een barbecue te houden. De eerste oogst van de moestuin wordt graag door de bewoners geconsumeerd.
Ook dieren ervaren de tuin als een fijne plek. Vogels en slakken proberen een graantje mee te pikken uit de moestuin. Een egelfamilie heeft zich in de takkenril gevestigd. Voor hen heeft Karim, onze tuin-vrijwilliger een egel onderkomen in elkaar getimmerd.

10 sep

Molenmarkt

Op 10 september 2022 was er voor ons weer de gelegenheid- na twee jaar Corona- om ons project onder de aandacht van een breder publiek te brengen. We hebben vooral de gemeenschappelijke tuin en het internationaal karakter van het project op een ludieke wijze toegelicht. Er was voldoende interesse; de gevoerde gesprekken wezen uit dat er veel steun is voor de doelstellingen van het project. We ontvingen diverse donaties en aanmeldingen van Wageningers die zich als vrijwilliger voor de Kleine Wereld willen inzetten.

13 jun

Open dag 25 juni 2022

Woonwerkplaats De Kleine Wereld wordt sinds mei 2020 bewoond. De tuin met picknickbanken en bergingen is vorig jaar ingericht en de moestuin dit jaar. We laten u dit graag zien!

Eens per jaar verzorgen wij een Open Dag voor vrienden en geïnteresseerden. Dit jaar valt dat op zaterdagmiddag 25 juni. U bent tussen 14-16 uur van harte welkom in de tuin van Woonwerkplaats aan de Industrieweg 27. We serveren koffie en thee en lekkere hapjes.
Kom kennismaken met het project, de bestuursleden en enkele bewoners. We hopen u daar te zien!

Hartelijke groet,
Het bestuur van De Kleine Wereld
Bert, Gerhard, Jaap, Pieter en Sandra

06 mrt

Zaai- en kweekkas

Verschillende vrijwilligers hebben samen een zaai- en kweekkas gebouwd. Hierin kunnen planten voor de moestuin gezaaid en opgekweekt worden. De constructie is al stormbestendig gebleken!

De kas is gemaakt van serredelen die we via een vriendin van Sandra hebben gekregen. Machiel, Egbert en Gerhard hebben deze opgehaald in Deventer. Pieter heeft vervolgens een ontwerp gemaakt en Machiel, Jan, Karim en Gerhard hebben hem in elkaar gezet. Een mooie samenwerking!

In de linkerkant zijn inmiddels meer planken gemaakt. Deze kant zal dienen voor opslag. De eigenlijke kas bestaat uit het midden- en rechterdeel.

Aangezien het behoorlijk warm kan worden kan de kas bovenaan open.

26 feb

Nude Ontmoet

Afgelopen zaterdag 19 februari was er Nude Ontmoet, een middag georganiseerd door buurtbewoners. Op meerdere plekken kwamen mensen buiten samen om wat te eten en drinken en te kletsen. Met een bakfiets werden de verschillende locaties voorzien van koffie en soep.

Ook bij ons werd er lekker geborreld, ondanks de kou.

Zie ook hier voor een verslag van Stad Wageningen van dit leuke initiatief.