25 okt

Opvangplekken nodig voor asielzoekers

Op het hoogtepunt van de vluchtelingen crisis werd door de initiatiefnemers Pieter Roza en Sandra Labree nagedacht over mogelijkheden om in de eigen omgeving een bijdrage te leveren aan de schrijnende situatie. Daar is na vele jaren inzet de stichting Woonwerkplaats De Kleine Wereld uit voort gekomen. Inmiddels was de instroom sterk terug gelopen. Het initiatief behield echter zijn relevantie doordat het uitermate geschikt lijkt om door werk te integreren. De doorstroom van (deels moeilijk plaatsbare) statushouders naar betaald werk gaat goed.
Ondertussen is de realiteit weer aan het veranderen en raken AZC’s weer vol, zoals verschillende media berichten. De noodzaak voor een Kleine Wereld blijf daarmee (helaas) nog vele jaren groot.

 

16 okt

Multiculturele theatergroep Ver-Binding

Theater is een krachtige vorm van communicatie. Het brengt je in de belevingswereld van een ander. Stichting Ver-Binding wil mensen van verschillende culturele en sociale achtergronden dichter bij elkaar brengen. Wil je ook meedoen? Of wil je jouw verhaal vertellen? Of wil je muziek maken? Kom naar de eerste kennismakingsbijeenkomst d.d.  25 oktober van 10.00-12.30u bij THUIS aan de Stationsstraat 2.
Vragen? Mail elena.johannsen@outlook.com of bel 0648476473.