25 okt

Opvangplekken nodig voor asielzoekers

Op het hoogtepunt van de vluchtelingen crisis werd door de initiatiefnemers Pieter Roza en Sandra Labree nagedacht over mogelijkheden om in de eigen omgeving een bijdrage te leveren aan de schrijnende situatie. Daar is na vele jaren inzet de stichting Woonwerkplaats De Kleine Wereld uit voort gekomen. Inmiddels was de instroom sterk terug gelopen. Het initiatief behield echter zijn relevantie doordat het uitermate geschikt lijkt om door werk te integreren. De doorstroom van (deels moeilijk plaatsbare) statushouders naar betaald werk gaat goed.
Ondertussen is de realiteit weer aan het veranderen en raken AZC’s weer vol, zoals verschillende media berichten. De noodzaak voor een Kleine Wereld blijf daarmee (helaas) nog vele jaren groot.