10 sep

Molenmarkt

Op 10 september 2022 was er voor ons weer de gelegenheid- na twee jaar Corona- om ons project onder de aandacht van een breder publiek te brengen. We hebben vooral de gemeenschappelijke tuin en het internationaal karakter van het project op een ludieke wijze toegelicht. Er was voldoende interesse; de gevoerde gesprekken wezen uit dat er veel steun is voor de doelstellingen van het project. We ontvingen diverse donaties en aanmeldingen van Wageningers die zich als vrijwilliger voor de Kleine Wereld willen inzetten.