02 nov

Egelhuis in gemeenschappelijke tuin

De gemeenschappelijke tuin blijkt een prettige plek voor de bewoners om te vertoeven, elkaar te ontmoeten en een barbecue te houden. De eerste oogst van de moestuin wordt graag door de bewoners geconsumeerd.
Ook dieren ervaren de tuin als een fijne plek. Vogels en slakken proberen een graantje mee te pikken uit de moestuin. Een egelfamilie heeft zich in de takkenril gevestigd. Voor hen heeft Karim, onze tuin-vrijwilliger een egel onderkomen in elkaar getimmerd.